Publications

The Museum Year Book

The Museum's Year Book has been published since 1943. In Norwegian with English summaries

Nr. 46 Kulturgjenstander og gjenstandskultur 2015
Nr. 45 Forskning og fornyelse. By og Bygd 70 år 2014
Nr. 44 Gamle samlinger i nytt lys 2012
Nr. 43 Friluftsmuseet (The guidebook to the Open Air Museum) 2011
Nr. 42 Forstenet tid. OBOS-gården Wessels gate 15 2010
Nr. 41 Tradisjon og fornyelse (Festskrift til Liv Hilde Boe) 2008
Nr. 40 Bruk kast – og bruk igjen 2007
Nr. 39 Kunnskapssamtaler 2006
Nr. 38 Museum i friluft 2004
Nr. 37 Kropp og klær 2000
Nr. 36 Folkekunst 1999
Nr. 35 Nye hjem. Bomiljøer i mellomkrigstiden 1998