Et tidsbilde

Filmen «Finnmark. På kryss og tvers i landet tyskerne brennte», fra 1947, kan ses i utstillingsrommet i 2. etasje i bolighuset fra Olderfjord..

  • 1/1
    Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum
  • Finnmark på kryss og tvers
    1/1

Fotograf: Sigurd Agnell. Tekst: Jørgen Juve. Produksjon: Norsk Film: 

Filmen avsluttes med disse ordene:

Ulykken i Finnmark angår oss alle.
Norge har aldri vært ramt hårdere.
Slaget kjennes ikke så sterkt for resten av folket
fordi Finnmark ligger så langt borte.
Vi deltar kanskje ikke så dyptgripende
fordi vi har vendt oss til 
at Finnmarkinger greier seg selv.

Millionverdier ligger i grus.
Menneskene har mistet troen
på så mangt de regnet for bergsikkert.
Med havet og den barske naturen like inn på seg
griper Finnmarkingen lett til troen 
på en slags skjebne.
Vi må hjelpe!
Gi dem tilliten til
at de hører til Norge!