Evig liv på museum

Artikkel av konservator Birte Sandvik om samling og innsamling


I Bruk, kast – og bruk igjen. Red.: Kari-Anne Pedersen, Kari Telste og Morten Bing. By og Bygd 40,  Oslo 2007