Fag

Oversikt over konservatorenes fagbakgrunn

Etnologi (kulturhistorie)

Folkloristikk

Historie

Kunsthistorie

Sosialantropologi

Sosiologi