Hopp til hovedinnhold

Farmasimuseet Bibliotek og arkiv

Bibliotek

Museet har  et eget bibliotek som omfatter norsk og utenlandsk litteratur knyttet til apotek og farmasi. Litteraturen dekker fagområder som farmakopeer, farmasøytisk kjemi, analytisk kjemi, farmakognosi, farmakologi, botanikk, galenisk farmasi samt andre emner som farmasøytisk lovgivning etc.

Samlingen har også litteratur fra fagfelter som står nært opp til apotek og farmasi. Og ikke minst, den inneholder også mye historikk om norske apotek.

Litteraturen egner seg godt for de som ønsker å forske eller fordype seg i feltet, og også for andre med interesse for apotek- og farmasihistorie.

Utlån skjer gjennom Norsk Folkemuseums bibliotek.

  • Visitasjonsprotokoll
    1/1
    Visitasjonsprotokoll fra 1855 for Strømsø apotek i Drammen

Arkivalia

Farmasimuseets arkiv har materiale fra en rekke apotek i hele landet. Det omfatter blant annet bevillingsbrev utstedt av konger fra og med Fredrik VI til og med Olav V. Videre finner vi attester, lærebrev og vitnemål for mange personer i tidsrommet 1813-1955. Arkivet inneholder også materiale fra apotekdrift fra tiden 1878 til 1991. Her finner vi sprit- og narkotikaregnskap, laboratoriejournaler, personalbøker, produksjonsjournaler, visitasjonsprotokoller med mer. Enkelte apotek er spesielt godt dokumentert, for eksempel apoteket Falken i Oslo under 2. verdenskrig, apotekene på Hamar i tiden 1938-1966 og Svaneapoteket i Oslo.

Museets samling av reseptkonvolutter dekker tidsrommet 1872 til 1990 og stammer fra 287 norske apotek. Den eldste resepten i samlingene er fra 1795, flere resepter er fra 1800-tallet og frem til 1970, mens nyere resepter er det få av. Enkelte eksempler på falske resepter fra 1960 årene finnes også.

Materialet er tilgjengelig på arkivportalen.