Norsk Farmasihistorisk Museums gjenstandssamling

Norsk Farmasihistorisk Museums samlinger bygger på en farmasihistorisk samling fra 1887. Samlingen ble overflyttet til Farmasøytisk institutt, UiO i 1932 og deponert ved Norsk Folkemuseum i 1957.

 Norsk Farmasihistorisk Museum (NFM) ble stiftet i 1963 og i 1974 åpnet museet med utstillinger og magasin i Generalitetsgården. Senere har samlingene blitt videreutviklet. Gjenstands­samlingen består av over 20.000 nummer.

De senere år har det vært arbeidet systematisk med revisjon av samlingene. Over halvparten av gjenstandssamlingen er i dag revidert og søkbar i Digitalt
Museum.

 • Standglass (Foto/Photo)
  1/6
  Standglass. Eva Brænd
 • Drogeprøve (Foto/Photo)
  2/6
  Drogeprøve Eva Brænd
 • Emblem (Foto/Photo)
  3/6
  Emblem Eva Brænd
 • Pulvereske (Foto/Photo)
  4/6
  Pulvereske Eva Brænd
 • Giftetiketter (Foto/Photo)
  5/6
  Gifteetiketter Eva Brænd
 • Trakt (Foto/Photo)
  6/6
  Trakt Eva Brænd