8 hjem – 8 fortellinger

Konstuksjon, rekonstruksjon og autentisitet

 • Dør Wessels gate 15
  Eksempel på materiell autentisitet: Dør med originalmaling fra 1800-tallet, egentlig fra første etasje, men i dag montert i «Ein norsk heim i ei ny tid» i annen etasje. Dette er den eneste døren fra Wessels gate 15 som er bevart med sin opprinnelige maling, antakelig fordi den sto mot et bakrom. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum.

Gjenoppbyggingen av Wessels gate 15 har tilført Norsk Folkemuseums Gamleby en bygningstype museet tidligere manglet, og som fortsatt dominerer mange av Oslos boligstrøk, nemlig leiegården av mur i flere etasjer. Samtidig er huset også oppført som en ramme rundt en rekke bolighistoriske utstillinger. Disse har form av «hjem» med ulik grad av autentisitet, og er fortellinger om boskikk og hjemidealer i ulike sosiale og kulturelle miljøer gjennom hundre år. 

 • Soveromsmøbler
  Eksempel på prosessuell autentisitet: Soveromsmøblementet i «Ein norskheim i ei ny tid» er produsert i 2002, men etter originaltegninger fra 1903 og med samme materialer og arbeidsmetoder som man ville brukt den gangen. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum.

Innredningene kan være rekonstruksjoner med utgangspunkt i gårdens egen historie eller i personer som virkelig har bodd i gården eller andre steder i Oslo/Kristiania, eller de kan være rene konstruksjoner basert på ulike kilder. Ofte er de en kombinasjon av begge deler. Konstruksjon betyr i denne sammenhengen å lage en innredning som ikke har sett nøyaktig slik ut noe sted tidligere, men som på grunnlag av generell historisk kunnskap kunne ha gjort det, og som derfor likevel er faglig «riktig».

 • Ola Ulseth
  Eksempel på prosessuell autentisitet: Kjøkkengulvet i «Bonytt-hjemmet» impregneres med rødvin av den tidligere beboeren Ola Ulset i juni 2004, på samme måte han også gjorde det da han bodde der 25 år tidligere. F Birte Sandvik. T / Norsk Folkemuseum.

Rekonstruksjon betyr å gjenskape noe som har eksistert tidligere så nøyaktig (autentisk) det lar seg gjøre. Både oppbyggingen av gården og innredningen av interiørene kombinerer dessuten på ulike måter tre former for autentisitet:

Materiell autentisitet – bygningselementene eller gjenstandene som vises er gjenbrukte originaler fra fortiden.

 • Gundas taklampe
  Eksempel på ulike former for autentisitet: Himling med gipsrosett, elektrisk kuhlo-kabel og lampestang i spisestuen i «Vaskekonen Gunda Eriksens hjem». Himlingen er visuelt autentisk – overflaten ser ut som den gjorde i 1865, men underlaget er moderne gipsplater. Rosetten er materielt autentisk og montert opp igjen i samme rom som den opprinnelig hang. Lampen er også materielt autentisk – den kommer fra Gunda Eriksen bo, men har tidligere ikke vært i Wessels gate 15. Kuhlo-kabelen er både materielt og prosessuelt autentisk – den er original fra 1930-tallet og er montert opp med samme redskap og på samme måte som den gangen, selv om heller ikke den opprinnelig har vært i Wessels gate 15. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum.

Prosessuell autentisitet – bygningselementene eller gjenstandene som vises er nylaget, men framstilt av samme materiale og med samme arbeidsmetoder som de originale.

Visuell autentisitet – bygningelementene eller gjenstandene som vises er nylaget og ser ut som de originale, men er ikke nødvendigvis framstilt på samme måte eller av samme materiale.

Autentisk kan i denne sammenhengen forstås som «fullt ut ekte og pålitelig».