Finnmark

Norsk Folkemuseum har gjenoppført tre gjenreisningshus: et bolighus med utedo og et fjøs, alle fra Porsanger i Finnmark.

Her forteller vi historien om Finnmark, om krig og nedbrenning, om evakuering og flyktningtilværelse, om tilbakekomst og gjenoppbygging, men mest av alt om menneskene som har bodd i Finnmark – om samer, kvener og nordmenn.

En viktig del av Norgeshistorien

Nord-Troms og Finnmark, som i stor grad ble brent til jorden av den tyske okkupasjons­makten ved slutten av 2. verdens­krig (i 1944-1945), ble gjen­oppbygget i årene etter frigjøringen i 1945. 

Dette omfattende gjenreisnings­prosjektet varte helt fram til tidlig på 1960-tallet. Gjenreisningen av landsdelen er en viktig, men lite kjent del av norsk etterkrigshistorie og bygging av velferds­staten. Landsdelens arkitektoniske og visuelle uttrykk ble i løpet av denne perioden totalt endret – et direkte og konkret uttrykk for dramatikken og endringen innbyggerne selv gikk igjennom.

Husene fra Porsanger

Fortellingene

Historien om en familie

Beretninger fra Finnmark:

Finnmarksprosjektet i Museumsbulletinen

I husene fra Finnmark er det tekstet på fire språk

Tekster på samisk og  kvensk >>>

Prosjektledelse

  • Sandvik og Revold i Finnmark
    Prosjektlederne Birte Sandvik og Espen Revold fotografert under feltarbeid i Finnmark høsten 2018.

Espen Revold
prosjektleder: oppføring av bygningene
Birte Sandvik
prosjektleder: innredning og utstilling

Prosjektgruppe:

Morten Bing​
Kulturhistorisk seksjon
Anne Marie Svebak Grimstad
Formidlingsseksjonen
Alexander Lindbäck
Dokumentasjonsavdelingen
Jan Petter Brennsund
Konserveringsavdelingen

Utstillingsenheten:

Mette Opsal  (utstillingsprodusent) 
Cecilie Thue (arkitekt)

Gjenstandsregistrering:

Hanne Simonsen

Fra Bygningsantikvarisk seksjon:

Stian Myhren, Einar Haugen, Lars Lunde, Alexander Myrseth og John Wennberg

Fra Landbruksavdelingen:

Jan Tore Sørsdal, Gard Anstensrud og Stein Sunde

Grafisk design:

Nina Simonnes

Redaksjon utstillingstekster 

Morten Bing, Anne Marie Svebak Grimstad, Alexander Lindbäck ig Birte Sandvik

Prosjektet er støttet av

Fritt Ord, Husbanken, Kulturrådet og UNI