Finnmark

Norsk Folkemuseum har gjenoppført tre gjenreisningshus: et bolighus med utedo og et fjøs, alle fra Porsanger i Finnmark.

Her forteller vi historien om Finnmark, om krig og nedbrenning, om evakuering og flyktningtilværelse, om tilbakekomst og gjenoppbygging, men mest av alt om menneskene som har bodd i Finnmark – om samer, kvener og nordmenn.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

En viktig del av Norgeshistorien

Nord-Troms og Finnmark, som i stor grad ble brent til jorden av den tyske okkupasjons­makten ved slutten av 2. verdens­krig (i 1944-1945), ble gjen­oppbygget i årene etter frigjøringen i 1945. 

Dette omfattende gjenreisnings­prosjektet varte helt fram til tidlig på 1960-tallet. Gjenreisningen av landsdelen er en viktig, men lite kjent del av norsk etterkrigshistorie og bygging av velferds­staten. Landsdelens arkitektoniske og visuelle uttrykk ble i løpet av denne perioden totalt endret – et direkte og konkret uttrykk for dramatikken og endringen innbyggerne selv gikk igjennom.

I husene fra Finnmark er det tekstet på fire språk

  •  (Foto/Photo)

Tekster på samisk og  kvensk >>>

Prosjektledelse

  • Sandvik og Revold i Finnmark (Foto/Photo)
    Prosjektlederne Birte Sandvik og Espen Revold fotografert under feltarbeid i Finnmark høsten 2018.

Espen Revold
prosjektleder: oppføring av bygningene
Birte Sandvik
prosjektleder: innredning og utstilling

Prosjektgruppe:

Birte Sandvik og Morten Bing​
Kulturhistorisk seksjon
Anne Marie Svebak Grimstad
Formidlingsseksjonen
Alexander Lindbäck
Dokumentasjonsavdelingen
Jan Petter Brennsund
Konserveringsavdelingen

Utstillingsenheten:

Mette Opsal  (utstillingsprodusent) 
Cecilie Thue (arkitekt)

Gjenstandsregistrering:

Hanne Simonsen

Fra Bygningsantikvarisk seksjon:

Stian Myhren, Einar Haugen, Lars Lunde, Alexander Myrseth og John Wennberg

Fra Landbruksavdelingen:

Jan Tore Sørsdal, Gard Anstensrud og Stein Sunde

Grafisk design:

Nina Simonnes

Redaksjon utstillingstekster 

Morten Bing, Anne Marie Svebak Grimstad, Alexander Lindbäck og Birte Sandvik.

Tekstene er oversatt av Thomas Hansen (sjøsamisk), Terje Aronsen (kvensk) og Kirsti Spaven (engelsk).

Prosjektet er støttet av

Fritt Ord, Husbanken, Kulturrådet og UNI