Finnmark 1956 – Feltarbeid

Arbeidet med oppføringen på Norsk Folkemuseum av de to husene fra Porsanger og de fortellingene husene skal romme omfatter flere reiser til Finnmark.

I februar 2019 var to av Norsk Folkemuseums medarbeidere på ny tur til Finnmark.

Formålet med reisen var innsamling av gjenstander til bolighuset og utstillingen i fjøset, men reisen resulterte også i noen vakre landskapsbilder.

 • Utsikt over Olderfjord, februar 2019
  1/4
  Utsikt over Olderfjord, februar 2019. Birte Sandvik / Norsk Folkemuseum
 • Hos Marion Palmer i Kvalsundet.
  2/4
  Hjemme hos Marion Palmer i Kvalsund Birte Sandvik / Norsk Folkemuseum
 • Hanselv
  3/4
  Fra dette huset på Hanselv har vi fått både fotografier og gjenstander som vil bli benyttet i Finnmarksprosjektet Birte Sandvik / Norsk Folkemuseum
 • Kistrand kirke
  4/4
  Bare kirka sto igjen. Kistrand kirke var en av de få bygningene som ikke ble brent i 1944. Birte Sandvik / Norsk Folkemuseum

En uke i Finnmark i september 2018

 • Birte på feltarbeid
  1/1
 • Anne Marie og Birte med Marion Palmer
  Anne Marie og Birte på besøk hos Marion Palmer i Kvalsund.

I september hadde Prosjektgruppa en fantastisk uke i Finnmark. Takk til Porsanger museum Porsáŋggu musea Porsangin museumi, Porsanger bibliotek / Porsánggu girjerádju / Porsangin biblioteekki, Porsanger historielag, Sjøsamisk Tun, Sjøsamisk kompetansesenter - Mearrasámi diehtoguovddáš, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms og våre gode venner og samarbeidspartnere i hele Finnmark. En spesiell takk til folka i Olderfjord som arrangerte slekts- og nabolagstreff!

Feltarbeid i 2015 og 2016

Et feltarbeid utført i 2015 resulterte i valg av disse to bygningene. Deretter ble det i 2016 gjennomført nye feltarbeid, som også omfattet oppmåling og tilstandsvurdering av husene. Høsten 2016 ble bygningene demontert og transportert til Norsk Folkemuseum, hvor gjenoppføringen snart er gjennomført.

Feltarbeid i 2016

 • Utstilling i Stiftsgaardspassasjen
  1/1
  Folkemuseets medarbeidere på feltarbeid i Porsanger 2016. Haakon Harriss

Feltarbeid i 2015

 • Fra feltarbeid i Ytre Billefjord 2015.
  1/1
  Fra feltarbeid i Ytre Billefjord 2015. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

Fjøset fra Indre Billefjord og bolighuset fra Olderfjord

Fotografert under feltarbeidet i 2015.

 • Utstilling i Stiftsgaardspassasjen
  1/2
  Haakon Harriss
 • Utstilling i Stiftsgaardspassasjen
  2/2
  Haakon Harriss