Hopp til hovedinnhold

Finstemte kvinnfolk

I 2013 var det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norsk Folkemuseum markerte dette med en utstilling som viste endringene i kvinners hverdag i Norge i de siste 200 år.

  • 1/1
    Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

Utstillingen viste endringer i kvinners rettigheter og muligheter i samfunnet, med fokus på temaene Folkestyre, Fordeling, Valgfrihet og Sårbarhet. Vi ønsket både å feire det som er oppnådd siden allmenn stemmerett ble innført i 1913, og samtidig vise at dette er temaer som er aktuelle å diskutere også i dag. Hvor likestilte er vi?

Gjennom utvalgte kulturhistoriske tema ble en kjent med kvinners handlingsrom og innflytelse over egne liv, og hvordan forestillinger om kjønn har kommet til uttrykk til ulike tider. Gjenstander fra museets samling viste mangfoldet i kvinners hverdagsliv, med vekt på betydningen av sosial stand og forskjell mellom by og bygd. 

  • 1/1
    Fra utstillingen «Finstemte kvinnfolk» – tema spelekvinner Haakon Michael Harris

Utstillingen viste at endringer i makt og selvråderett ikke nødvendigvis skjer parallelt og i samsvar med endringer i formelle rettigheter.