Folkekunsten billedverden

— «Med denne lille utstillingen viste museet figurmoitiver i folkekunsten ikke bare var ornamentikk, men men at den eier en frodige billedverden», fortalte konservator Peter Anker som hadde arrangert utstillingen til .

Mykingstua

  •  (Foto/Photo)

 Den første avdelingen man kommer inn i hva er Mykingstua fra Ål i Hallingdal,  et rikt dekorert  kammers fra 1820-åra. Taket er helt dekket med rosemaling, liksom senga og skapet. Tokister med løve motiv hører også med i den velutstyrt rommet

  • Krutthorn fra Hjartdal i Telemark, 1699. (Foto/Photo)
    Krutthorn fra Hjartdal i Telemark, 1699.

 Den neste avdelingen viser bibelske motiver hentet fra Fredrik IIs og Christian IIIs bibler. Flere krutthirn med bibelsk ornamentikk, og motiver hentet fra helter

Bryllup og fest

  • Brudefølge fra Bl i Telemark, 1700. (Foto/Photo)
    Brudefølge fra Bl i Telemark, 1700.

 Bryllup og fest varen annen avdeling kalt den viser blant annet et helt brudfølge utskåret i tre samme utskårne  brude hester og svære dekorerte brudekister.

De tre stender

  •  (Foto/Photo)

«De tre stender» viser gjennom sine fargeriket dørmalinger høgsetetavler hvordan bonden den gang så.på sin egen stand. På.denne døra vises bonden som slåss med tømmermerkeren som har snytt ham på målet.

Døra er malt av Olav (Ola) Hansson (1760-1843) fra Hovin, den mest særpregede rosemaleren i Telemark. Olav Hansson gikk mellom 1780-1800 bort fra en bypåvirket stil til en mer selvstendig måte å male på, og han forble en ener de neste 40 år. Særegen var hans bruk av figurscener fra bondens liv innimellom rosene.