Forskningsadministrasjon

for Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Forskningsutvalg:

Nina Refseth  (leder)
Marie Skoie
Tove Wefald Pedersen
Bård Frydenlund
Linnea Björk
Frederikke Bang Lysgård