Hopp til hovedinnhold

Gjennom fotografens linse

I anledning stemmerettsjubileet i 2013 rettet en søkelyset mot et fag som tidlig åpnet for kvinners deltakelse i yrkeslivet – fotografyrket. Utstillingen viste 100 år med foto som dokumentarform, vist gjennom fire kvinnelige museumsfotografers linser.

Norsk Folkemuseum var et av de første kulturhistoriske museene i Norge med fast ansatt fotograf. Det var så tidlig som i 1917. Gjennom sitt arbeid har de fire fotografene satt varige spor, formidlet i publikasjoner, utstillinger, forskning og på nettet. I utstillingen kunne man utforske noe av dette spennet i tid og rom.

Museets to første fotografer

  • Museets første fotograf Jenny Arnesen, 1935.
    1/2
    Norsk Folkemuseums første fotograf, Jenny Arnesen, ved skrivebordet, 1935. Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
  • 2/2
    Fotograf Bergljot Sinding fotografert i sitt atelier på Norsk Folkemuseum i 1962 Knut Eng / Norsk Folkemuseum