Fotografier forteller historie

Norsk Folkemuseum 90 år

90-års jubileet ble først og fremst markert med det store høstmarkedet, men en liten utstilling om museets historie ble montert i Hallen.

  •  (Foto/Photo)
  •  (Foto/Photo)
  • Aftenposten 1984 (Foto/Photo)
    1/1
    Aftenposten 28. juni 1984