Fra Porsanger til Norsk Folkemuseum

To hus er flyttet fra Porsanger til Norsk Folkemuseum. For å vise arbeidet med flyttingen har Norsk Folkemuseum, i samarbeid med Porsanger Museum og Porsanger kommune, åpnet en fotoutstillinger i Porsanger Rådhus Utstillingen viser arbeidet med nedtaking av husene og portretter av mennesker vi har møtt under arbeidet. Fotografiene er tatt av Folkemuseets fotograf Haakon Michael Harris.

Vi har fotografert hus, mennesker og landskap. Vi har snakket med sterke personligheter, folk i alle aldre og mennesker med ulik bakgrunn. Alle har en historie å fortelle. Vi er svært takknemlige for alle som har ønsket oss velkommen og delt sine fortellinger med oss.

Birte Sandvik, prosjektleder

Husene

 • Gjenreisningshuset fra Olderfjord
  Nærbilde av bolighuset fra Olderfjord Haakon Michael Harriss / Norsk Folkemuseum

De to gjenreisningshusene – et bolighus fra Olderfjord og et fjøs Indre Billefjord – skal være utgangspunkt for fortellinger om livet i Finnmark på 1950-tallet, der okkupasjonen, tvangsevakueringen og nedbrenningen preget gjenreisningen.

Husene vil stå ferdig på museet i 2019.

På feltarbeid

 • Feltarbeid i Finnmark
  1/1
  Haakon Michael Harriss / Norsk Folkemuseum

Flytting av hus til et museum er mye mer enn demontering og transport. Det er å bli kjent med folk som bor i området, høre deres historier og å få bilder av hus, mennesker og landskap. Forberedelsene til flyttingen er nå blitt blitt en fotoutstilling i Porsanger rådhus.

 • Portrett Finnmark
  1/1
  Portrett av Hartvig Berge Johansen. Haakon Michael Harriss / Norsk Folkemuseum

Møter med mennesker

 • Arnfinn Kaaby, Indre Billefjord.
  Arnfinn Kaaby, Indre Billefjord. Haakon Michael Harriss / Norsk Folkemuseum

Husene skal også formidle mangfoldet i Finnmark, et område der flere folkegrupper møtes, med barsk natur og store geografiske variasjoner. Derfor har det vært viktig å snakke med mange mennesker fra ulike deler av Finnmark, sier prosjektleder Birte Sandvik. Gjennom flere besøk i løpet av 2015 og 2016 har museet blitt kjent med folks historier og besøkt deres hjem. Museet har samarbeidet tett med mange i Finnmark. Gjenreisnings­museet i Hammerfest, Porsanger Museum og Porsanger kommune er viktige partnere. Men ikke minst de mange menneskene som har åpnet sine hjem har vært viktige bidragsytere. Fotoutstillingen viser noen av dem.