Hopp til hovedinnhold

Fra bibelens land

« Arkeologisk utstilling fra Israel»

Friheten 29. august 1955

«Norsk Folkemuseum forbereder i disse dager en stor arkeologisk utstilling fra Israel, som vil bli åpnet 15. september. Utstillingen er kommet istand ved utlån fra offentlige og private samlinger i Israel og utlandet.

Utstillingen heter «Fra Bibelens Land», og blir på mange måter en illustrasjon til beretningene i Det gamle og Det nye testamente. Men her fins også fortidsminner fra en tid som ligger langt forut for jødenes innvandring, og på den annen side ting som rekker helt fram til korstogstiden.»