Fra finkultur til melkepapp

Hva samler vi på og hvordan.
En utstilling som viste mangfoldet i museets samling.

  •  (Foto/Photo)