Fra prillarhorn til hardingfele

I januar 1948 sendte Norsk Folkemuseum ut en pressemelding som fortalte at museet i august skulle åpne en utstilling av norske folkemusikkinstrumenter, «feler, langeleiker, harper, blåseinstrumenter osv.».

  • NF.1948-1194AB (Foto/Photo)
    Munnharpe fra Øystre Slidre.

Folk som eide gamle instrumenter ble oppfordret til å melde fra om det, «så utstillingen kan bli så fyldig som mulig». Dette var samkjørt med Norsk etnologisk gransking som allerede i november året i forveien hadde sendt ut sin spørreliste Nr. 6 om «Folkelige musikkinstrument».

Utstillingen kom til å omfatte over 100 instrument fra museets egen samling og nærmere 200 instrument lånt inn fra andre museer og fra privatpersoner. Arbeidet med utstillingen var ledet av konservator Leif Løchen. Det inngikk i prosjektet at alle gjenstandene ble fotografert og katalogisert. Utstillingen åpnet 6. august, men allerede tre uker senere kunne direktør Kjellberg fortelle til Dagbladetat det var kommet inn så mange flere interessante instrumenter at utstillingen ble omgjort og åpnet på nytt 28. august.

  • Feler, langeleiker og harper i utstillingen «Fra prillarhorn til hardingfele», 1948, (Foto/Photo)
    1/1
    Feler, langeleiker og harper i utstillingen «Fra prillarhorn til hardingfele», 1948,