Fra rivningsgård til museumsobjekt

 • Wessels gate 15 byggeplass
  1/1
  Wessels gate 15 under gjenoppføring på Norsk Folkemuseum, høsten 2000. F Jens Treider

Gjenoppbyggingen på museet

 • Jens Treider
  Siv.ark. Jens Treider under oppmåling av Wessels gate 15 før rivingen i mars 1999. Henning Hjelm-Hansen

I 1998 var det avgjort at Wessels gate 15 måtte erstattes av et nybygg. Rivingen skulle begynne rett over nyttår 1999, men i siste øyeblikk ble Norsk Folkemuseum tilbudt å overta gården for gjenoppføring i museets Gamleby. I januar 1999 var sivilarkitekt Jens Treider samt museets fotograf

og tekniske konservatorer på plass, og huset ble oppmålt, gjennomfotografert og videofilmet. Alle bygningsdeler som det var mulig å ta med, ble demontert og flyttet til museet, hvor de ble lagret i containere. Dette omfattet dører, vinduer og trapper, takverk, listverk, panel og mye annet.

Det tok over et år før gjenoppføringen på museet kunne settes i gang, men allerede høsten 2001 var den ytre byggingen ferdig. Resultatet var en kombinasjon av originale bygningsdeler, gamle arbeidsmetoder og helt moderne elementer. Både trapper, dører, vinduer og mye av staffpanelet og listverket fra 1865 ble gjenbrukt. Som originalen i Wessels gate er den gjenreiste gården murt av teglstein, som ble kalkpusset og malt med kalkmaling.

 • Muring. Wessels gate 15
  Muring av yttervegg for Wessels gate 15 på Norsk Folkemuseum, sommeren 2000. Teknikken som ble brukt, var stort sett den samme som i 1865. Jens Treider.

Hovedforskjellen fra den opprinnelige byggemåten er at etasjeskillene ikke er trebjelkelag med stubbloft, men betongdekker, og at grunnmuren er ikke er av naturstein, men støpt. Samtidig som den nye gården i hovedsak er en kopi av den gamle, er den også en moderne utstillingsbygning, som krever en rekke tekniske installasjoner. Det er elektriske varmematter i gulvene, styrt av hygrostat og termostat for temperatur- og fuktighetsregulering. UV-filter på alle vinduer begrenser skaden dagslys kan påføre gjenstander og innredninger. Bygningen er også brannsikret med varmestyrt overrislingsanlegg og røykvarslere, og den er tyveri- og hærverkssikret med et moderne alarmsystem.

Oppføringen og innredningen av Wessels gate 15 på Norsk Folkemuseum har vært et omfattende prosjekt som bare har vært mulig gjennom et samarbeid med OBOS. Både gjenoppbyggingen av selve gården og det meste av innredningen er finansiert av dem.

 • Før riving
  1/2
  Wessels gate 15, fasaden mot Langes gate like før rivingen i mars 1999. Murgården er sterkt preget av mange år med forfall og manglende vedlikehold Anne-Lise Reinsfelt. / Tilhører Norsk Folkemuseum.
 • Under riving
  2/2
  Rivetomten i mars 1999. Jens Treider.