Hopp til hovedinnhold

Fra Versailles til Valdres

 • 1/1
  Norsk Folkemuseum

Utstillingen viste hvordan en europeisk hoffstil – rokokkoen – vandret over Rhinen og ble mer folkelig og populær i de tysktalende områdene. Den formen stilen fikk der ble spredd over store områder i Nord-Europa. Spredningen skjedde bl.a. gjennom håndverkere som vandret på faget og med kobberstikk som håndverkerne brukte som mønsterblad – ved innredning av kirker, på glass- og jernverk, av møbelsnekker og gullsmeder.

All denne produksjonen ble spredt i Norge og langt inn i dalene, hvor stilen ble tatt opp og blandet med eldre former. Stilen finnes igjen i byborgerenes møbler, på drikkeglass og vedovner, og på bøndenes mangletrær og ølboller. Utstillingen viste rokokkostilens vandring, geografisk, materialmessig og sosialt.

Ansvarlig for utstillingen var førstekonservator Carsten Hopstock og museumslektor Gerd Rosander.

 • 1/2
  Norsk Folkemuseum
 • 2/2
  Norsk Folkemuseum

Avisomtale

 • 1/1
  Morgenbladet 2. juli 1980.