Låve fra Garsvik

Aurskog-Høland, Akershus, 1838
Bygningsnummer 105

 • Garsvik (Foto/Photo)
  1/1
  Tunet på Garsvik sett fra et jorde, før flytting til Norsk Folkemuseum, 1930. Halvor Vreim / Norsk Folkemuseum

Denne typen låve har vært vanlig på større gårder på Østlandet helt siden middelalderen. Låven fra Garsvik har to treskelåver med hver sin kjørebru.

I senere tid er taket over treskelåvene blitt løftet slik at låven har fått to «arker» på forsiden. På forsiden er det åpne overbygg, «skikuer», der en kunne sette vogner og sleder.

Overført til museet 1946, gjenoppført 1946

 • 105 Låve fra Garsvik (Foto/Photo)
  1/4
  105 Låve fra Garsvik
 • 105 Låve fra Garsvik (Foto/Photo)
  2/4
  105 Låve fra Garsvik
 • 105 Låve fra Garsvik (Foto/Photo)
  3/4
  105 Låve fra Garsvik
 • 105 Låve fra Garsvik (Foto/Photo)
  4/4
  105 Låve fra Garsvik