Gi en gave til Norsk Folkemuseum

Norsk Folkemuseums Venner støtter museets store satsingsprosjekt mot 2019: Utstillingen "Borgersskap og embetsstand 1600 - 1900", som åpner i det nyrehabiliterte Bybygg. Store og små gaver vil bidra til gjennomføring av en storslagen og lenge etterlengtet utstilling. 

Alle som gir mer enn kr 5.000 vil få navnet gravert og godt synlig på en tavle. I tillegg til selve gleden ved å gi, får givere unike opplevelser ved å bli invitert til særskilte omvisninger i utstillinger og motta utstillingkatalogen.

Hvis du som medlem har lyst til å støtte Norsk Folkemuseum med en gave, ta kontakt Venneforeningen@norskfolkemuseum.no.

Pikekjole fra 1785 rekonstrueres

Venneforeningen har blant annet bidratt til produksjon av stoff og utføring av søm til rekonstruksjonen av en helt spesiell kjole i museets samlinger. Den skal stilles ut i utstillingen "Borgerskap og embetsstand 1600-1900". Kjolen tilhørte Magdalena Elselena Wensel i Trondheim, som gikk bort i 1786 - bare ble 3 år gammel.

 • Nærbilde av pikekjole
  1/3
  Haakon Harriss/Norsk Folkemuseum
 • Pikekjole 1785
  2/3
  Haakon Harriss/Norsk Folkemuseum
 • Nærbilde av del av kjolen
  3/3
  Haakon Harriss/Norsk Folkemuseum

Gaver til museet 1972 – 2015

 • 1972:   12 like rokokkostoler fra Bergen
 • 1973:   To portretter, det ene av James Collett fra midten av 170-årene og det andre av John Collett fra slutten av 1700-årene. Detsiste malt av den svenske maleren Carl Fredrik von Beda.
 • 1974:   Sammen med Norsk Folkemuseum, Norsk Farmasihistorisk forening og Norsk kulturråd ga Venneforeningen en byste av Reidar Kjellberg.
 • 1975:   Ingen gave ble gitt.
 • 1976:   To praktfulle mahognispeil, muligens laget i Danmark i begynnelsen av 1800-årene.
 • 1977:   Nøstetangen lysekrone fra slutten av1750-årene.
 • 1978:   Ingen gave ble gitt.
 • 1979:   En praktfull te-maskin i sølv fra slutten av17-årene. Te-maskinen som er utført av en dansk mester, har vært i familien Collett og deres etterfølgeres eie frem til i dag.
 • 1980:   Fire enestående figurer skåret fra 1700-tallet i Hvalrosstann.         
 • 1981:   To empire kommoder og et maleri av Morten Leuch.
 • 1982:   En sjelden vare fra Porsgrund porselen fra omkring 1906-07 med Holmboe-dekorasjoner. Dessuten et praktfullt reiseskrin som har tilhørt statsminister Due.
 • 1983:  Museet ble forært et utsøkt barokkskap i polert nøttetre av en av foreningens trofaste støttespillere, fru Annette Platou.
 • 1984:   En middelalderkiste fra omkring år 1500.
 • 1985:   Et dragestilsmøblement, sannsynligvis skåret av Lars Kinnsarvik
 • 1986:   En praktfull glasskandelaber fra slutten av1700-årene. Har tidligere tilhørt Sam Eyde.
 • 1987:   Et fint skap fra begynnelsen av 1700-årene,utført med rik intarsia av høy kvalitet. Sannsynligvis av Hollandsk opprinnelse.
 • 1988:   Fem praktfulle bilder som viser folkedrakter fra omkring 1850. Malt av Joachim Frich.
 • 1989:   Et service for 12 personer fra 1840, Fell& Co, England.
 • 1990:   Et høytaleranlegg til Foredragssalen og et utstoppet reinsdyr til samesamlingen.
 • 1991:   Tilskudd til istandsettelse av Collett- og Cappelengården.
 • 1992:   Ingen gave ble gitt.
 • 1993:   Det ble gitt midler til ferdigstillelse av Collett- og Cappelengården og til istandsetting av dukkestuen Heia utvendig og innvendig med ny utstilling og sikring.
 • 1994:   Venneforeningen ga en jubileumsgave på kr.400 000,-. Dette ble gitt i tillegg til midlene som ble gitt til oppussing av Collett- og Cappelengården. Foreningen bidro også til anskaffelse av en frankeringsmaskin.
 • 1995:   Foreningen bidro til videre oppussing av Collett- og Cappelengården, hovedsakelig kjøkkenet samt innkjøp av utstyr og inventar.
 • 1996:   Foreningen bidro til utgivelsen av den nye veilederen ”Norsk Folkemuseum – Friluftsmuseet”.
 • 1997:   Foreningen bidro til videreutvikling og ferdigstilling av museets nye Dokumentasjonssenter.
 • 1998:   Foreningen ga en gave til antikvarisk vedlikehold. Gaven inkluderte lampetter til Collett-gården.
 • 1999:   Foreningen ga en pengegave øremerket gjenreising av Wesselsgate 15.
 • 2000:   Foreningen bidro med midler til skilting og til interiør i den nye kaféen som var under oppføring.
 • 2001:   Foreningen ga midler til kaféinteriør, til fullføring av Folkemuseets skiltprogram, til innkjøp av bunader til Norsk Folkemuseums Dansegruppe, til igangsetting av Trønderlåven og til søm av folkedrakt fra Trøndelag.
 • 2002:   Foreningen ga midler til utarbeidelse av landskapsplan, til restaurering av Setesdalstunet, innkjøp av materiale til utforming og brodering av navneduk for utstilling og salg i museumsbutikken og innkjøp til av severingsboller til kafé Arkadia.
 • 2003:   Bidrag til reparasjoner i Setesdalstunet,opptrykk av et postkort for å skaffe hjelp til Julemarkedet samt støtte til Norsk Folkemuseums dansegruppe.
 • Venneforeningen har også medvirket til at Folkemuseet har mottatt gaver fra A.S. Banan og et beløp øremerket Cappelen-stugu fra Anette og Brynjar Skaugens Gavefond.
 • 2004:   Årets gave var et bidrag til Årboken ”Museum i friluft” nr. XXXVIII og innkjøp av et relikviegjemme/brudgomskjede. I forbindelse med innkjøp av sistnevnte, mottokk Venneforeningen bidrag fra Erik Must, Engebret O. Fekene og Bodil og Gjert Wilhelmsen. Foreningen har i tillegg bidratt til at Folkemuseet mottok et bidrag fra Anette og Brynjar Skaugens Gavefond øremerket istandsettingen av Cappelen-stugu.
 • 2005:   Venneforeningen bidro med midler tiloppgardering av Collett- og Cappelengården, til oppgradering av Kirkesamlingen,til Hovestuen , til dueslag i Trøndelagstunet og til oppsetting av løe fraHolshagen i Hallingdalstunet. Foreningen har i tillegg bidratt til atFolkemuseet mottok et bidrag fra Anette og Brynjar Skaugens Gavefond øremerket istandsettingen av Cappelen-stugu. I tillegg ble det gitt et tilskudd til museets årbok.
 • 2006:   Foreningen ga et bidrag til oppgradering av Kirkesamlingen.I tillegg ble det gitt en testamentarisk gave fra Sissel Kari Kjøle som var øremerket gjenreisingen av det lagrede sauefjøset fra Heimtveiten i Setesdal.
 • Det ble gitt et tilskudd til museets årbok, til et bokprosjekt ved Aagot Noss samt til Norsk Folkemuseums Dansegruppes bokutgivelse i forbindelse med deres 50-års jubileum.
 • 2007:   Et bidrag ble gitt til gallerigangen i Kirkesamlingen.
 • 2008:   Det ble gitt en gave til oppgradering av gravkjelleren. Det ble gitt et tilskudd til til årbok 2007/2008 og til Aagot Noss’ bok ”Stakkeklede i Setesdal”
 • 2009   Foreningen ga et bidrag til restaurering av Trøndelagstunet samt tilskudd til årbok 2009.
 • 2010   Bidrag ble gitt til restaurering av Trøndelagstunet. I tillegg ble det gitt midler avsatt til følgende prosjekter: Utstilling i tilknytning til Stortingssalen,istandsettelse av kjøkkenet i Ibsens leilighet, teppe til 1905 leiligheten i Wesselsgate. Tilskudd til årbok.
 • 2011    Bidrag ble gitt til hundreårsmarkeringen av stemmerett for alle, oppgradering av Stortingsalen, granittsokkel til bysten av Hans Aall i Besøkssenteret,bokprosjektet ”Norske profiler”,  DVD med Carsten Hopstock,. By og bygd og tilskudd til Aagot Noss sin bok.
 • 2012    Bidrag til Norge og et nytt Europa, gjennom fotografens linse By og Bygd, og Aagot Noss sin bok.
 • 2013    Bidrag til frambringing av stoff og søm av kopi av pikekjole fra 1785, NEG Digitalisering av immateriell kulturarv, Ibsen for turister – Støtte til formidlingsprosjekt, Årbok By og Bygd.
 • 2014    Det ble ikke gitt bidrag til Norsk Folkemuseum for år 2014. Norsk Folkemuseums Venner ønsker å styrke egenkapitalen. Formålet er å utvikle og forbedre kommunikasjonene med medlemmer, samt øke medlemsmassen.
 • 2015    Bidrag til Årbok BY og Bygd, Tidsrom Borgerskap og embetsmenn 1600 – 1900. Myntfalsknerens tak og Skipperborgeren 1800. Arendalsrommet.

NFV har videre støttet museet ved å søke Sat Sapienti om støtte til utstillingen”Den første Stortingssalen”. Søknaden ble innvilget med kr. 300 000,-.

I tillegg har flere gode Venner gitt personlige bidrag i form av gjenstander eller pengegaver øremerket spesielle prosjekter.