Gjenstander fra middelalderen

Gjenstander fra katolske tid kunne gjøres om å få nye funksjoner etter reformasjonen

  • Røkelseskar/lysestake

Røkelseskar omgjort til lysestake

Fra Tanum kirke i Vestfold.
Antakelig 1400-tallet. Lyspipe innsatt etter reformasjonen.

I den første tiden etter reformasjonen ble mye verdifullt katolsk inventar fjernet fra kirkene. Mange steder protesterte imidlertid menighetene mot dette. Folk var glade i de gamle kirkesakene sine og ville nødig at de skulle forsvinne. Røkelse hørte ikke hjemme i den lutherske gudstjenesten, men det finnes flere bevarte røkelseskar fra middelalderen som er gjort om til ny bruk – blant annet som lysestaker eller beholdere til å oppbevare glør i.

NF.1935-0040

  • Brudekrone
    Brudekrone med helgenfigurer. Antakelig laget i Bergen, ca. 1520 Bekroning fra slutten av 1600-tallet. Haakon Michael Harriss

Brudekrone med helgenfigurer

Antakelig laget i Bergen.
Antakelig ca. 1520. Bekroning fra slutten av 1600-tallet.

Brudekroner var vanlige i høyere samfunnslag i Norge fra middelalderen til slutten av 1500-tallet. Senere ble skikken ført videre bare av bønder. Den nederste delen av denne kronen – i forgylt sølv med helgenfigurer – ble trolig laget ca. 1520. Den var fortsatt i bruk etter reformasjonen, men fikk ny bekroning på 1600-tallet. Tilbedelse av helgener var strengt forbudt i den lutherske kirke, men minnet om dem levde lenge videre i folkekulturen.

NF.1923-0417