Hopp til hovedinnhold

Grünerløkka 1961

Dokumentasjon av Grünerløkka på Oslos østkant i 1961 i forbindelse med historiker Edvard Bulls prosjekt «Beste Østkant». Fotografiene er tatt av museets fotografer Bergljot Sinding og Knut Eng.

Edvard Bull var ansatt på Norsk Folkemuseum 1950-1962 som konservator og leder av Avdeling for arbeiderminner.

  • 1/1
    Korsgata. Knut Eng / Norsk Folkemuseum
  • 1/2
    Øvre gate 6 Bergljot Sinding / Norsk Folkemuseum
  • 2/2
    Olaf Ryes plass 10-11 Bergljot Sinding / Norsk Folkemuseum

Opptaket til dette arbeidet om Grünerløkkas historie kom fra professor Odd Brochmann, formannen i Selskabet for Oslo Byes Vel. I sammenheng med feiringen av sitt 150-års jubileum laget Selskabet blant annet en arkitektkonkurranse om saneringsplaner for Grünerløkka. Brochmann og Selskabets styre mente at det samtidig også burde gjøres noe for å klarlegge denne bydelens fortid. For meg passet ideen godt. Jeg var alt i gang med en undersøkelse av arbeidermiljøene i Kristiania, og det kunne da være nyttig å gjøre en litt mer fullstendig studie av en enkelt bydel. Jeg takker derfor Selskabet for ideen og oppdraget. Samtidig takker jeg Norsk Folkemuseum, hvor jeg har min arbeidsplass, og hvor jeg ikke har behøvd å anstrenge meg for å skille mellom den arbeidstid jeg skyldte museet og den jeg kunne avse for Selskabet.

Edvard Bull