Hopp til hovedinnhold

Stall fra Grønneflåta

Nore og Uvdal, ca. 1750-1800
Bygningsnummer 026

Langstrakte stallbygninger med tre rom var vanlig i de øvre Numedalsbygdene, men det fantes også staller med bare ett eller to rom. I stallen fra Grønneflåta har det vært hester og sauer i siderommene i underetasjen, mens det i midtrommet har vært kviger og ungdyr. Det hendte også at midtrommet ble brukt til gjestestall for hester. Overetasjen er trevet, altså høyloftet, også det med tre rom. Trevet er bredere enn underetasjen, slik at veggen mot tunet krager utover veggen under. I det ytre ligner stallen et langloft eller en løe, mye på grunn av kjørebrua opp til trevets midtre rom. Hit ble høy fraktet, og videre lempet inn i de to siderommene. Taket er bordkledd, en vanlig taktekking i Numedal.

Overført til museet 1942, gjenoppført 1946

  • 1/1
    026 Stall fra Grønneflåta