Hopp til hovedinnhold

En vevstol vender tilbake

Folkemuseet hadde nylig besøk av Petter Gandrud med familie. For en tid tilbake ga Petter museet en vevstol som i sin tid sto i våningshuset på familiegården Lille Gandrud i Gulsvik i Hallingdal. Denne stua ble i 1911 gjenoppført på Norsk Folkemuseum.

  • Petter Gandrud foran veven i stua fra Gulsvik. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

Gulsvik lå sentralt plassert ved nordenden av Krøderen. Gården fungerte som skysstasjon, og innlosjerte folk på sin ferd mellom Øst- og Vestlandet. Flere kunstnere var også innom Gulsvik. Johannes Flintoe besøkte gården i 1822, og i Nasjonalmuseets samling finnes en tegning fra dette besøket. Adolph Tidemand var også flere ganger på Gulsvik, noe som resulterte skisser, akvareller og malerier fra gården.

Ett av maleriene Tidemand lagde var «Kone med vevstol» (1874). Vevstolen som museet nå har fått, er den som er gjengitt på maleriet. Kvinnen som sitter ved veven er Petter Gandruds mormor, Live Gandrud (1848–1931). Norsk Folkemuseum er takknemlige for gaven og for at vevstolen er tilbake i Gulsvikstua.