H. M. Kongen åpner Finnmark på Norsk Folkemuseum

Fredag 10. mai 2019, kl. 12.45 åpner Finnmark på Norsk Folkemuseum

  • Finnmark april
    1/1
    Finnmark på Norsk Folkemuseum i vårsola 8. april Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

En dramatisk historie

Et bolighus med utedo og et fjøs fra Porsanger i Finnmark forteller den dramatiske historien om en landsdel som ble brent og lagt i ruiner. 

  • I fjøset fortelles historien om en landsdel – om samer, kvener og nordmenn, om 2. verdenskrig, om tvangsevakuering og om gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms etter krigen. 
  • I bolighuset får en også et innblikk i hverdagen til en sjøsamisk familie på 1950-tallet.

Fyller et kunnskapshull

Norsk Folkemuseum fyller et stort kunnskapshull når de første bygningene fra Nord-Norge åpner på museet 10. mai. Mens fjøset forteller historien om tiden før og under 2. verdenskrig, forteller bolighuset om familien som bodde her i 1956 og om gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms etter krigen.

Historien om en familie

I bolighuset blir vi kjent med beboerne Elvira og Ole Persen og datteren, svigersønnen og barnebarnet deres. Byggingen, innredningen og historiefortellingen har foregått i nært samarbeid med folk fra Porsanger. Det vil være folk som har bodd i huset tilstede under åpningen.

Gjenreisningen

Kort tid etter krigen vedtok Stortinget at Finnmark og Nord-Troms skulle gjenoppbygges – et omfattende prosjekt i en landsdel med enorme ødeleggelser. Fra høsten 1945 arrangerte Gjenreisningsdirektoratet (senere Boligdirektoratet) konkurranser der landets arkitekter fikk i oppdrag å utforme standardiserte typetegninger av bolighus. Husbanken ble opprettet for å gi folk gunstige lån. Mange fikk hus med bedre standard enn før krigen. Gjenreisningen var i gang fra 1946. Det skulle bygges fort, billig og godt, men det var knapt med bygningsarbeidere, penger og materialer. Svært mange hus i denne landsdelen ble funksjonelle, men også temmelig like. Det er et slik hus som nå er gjenoppført på Norsk Folkemuseum.

En dagsaktuell historie

I lys av alle de som er på flukt rundt om i verden i 2019, er historien om flukten fra og gjenreisningen av Finnmark høyaktuell. At vi i nyere norsk historie har erfaringer som ikke er ulike de erfaringene dagens flyktninger har, er lite fortalt – fram til nå.  

Høyoppløselige bilder finner du her: 

Kontakt:

Presseansvarlig, Jon Ilseng, Tel: (+47) 97 15 88 06 
E-post: jon.ilseng@norskfolkemuseum.no