Hans Jacob Aall

Hans Aall var en ruvende skikkelse i norsk kulturliv og trolig den mest betydningsfulle museumsmann i Norge i sin tid.

 • Hans Aall på trappen til Bysamlingen i 1929
  Museumsdirektør Hans Aall på trappen til Bysamlingen i 1929 Norsk Folkemuseum

Hans Jacob Aall var født i Arendal 20. september 1869. Han var sønn av sakfører, senere direktør for Skulpturmuseet, Diderik Maria Aall og Marie Elisabeth, født Herlofson. I 1880 flyttet familien til Kristiania. Hans Aall avla examen artium i 1887. Etter eksamen fulgte han folkeminnesamleren Moltke Moe på feltarbeid i Telemark. 

I 1890 avla han examen philosophicum og samme år begynte han å arbeide som volontør på Universitetsbiblioteket og året etter som biblioteksassistent på Kunstindustrimuseet i Kristiania. I 1893 ble Aall engasjert som sekretær for en kunstindustriutstilling i Trondheim, og tilbudt stilling som konservator ved det nyopprettede Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum med tiltredelse i 1895.

 • Brev Aall
  Hans Aalls svar på tilbudet som stillingen om sekretær og konservator på nyopprettete Norsk Folkemuseum.

Under en innsamlingsreise sommeren 1894 skal Aall under et opphold på skysstasjonen i Dagali mellom Numedal og Hallingdal ha lest en artikkel i Aftenposten om «nordiske Muse-um» i Stockholm. Dette la grunnlaget for ønsket om å opprette et tilsvarende museum i Norge.

Da Foreningen for Norsk Folkemuseum ble Hans Aall foreningens sekretær, men alt i 1895 ble han ansatt som museets (ulønnede) konservator. I 1904 ble stillingen omgjort til direktør.  I løpet av de 52 årene Hans Aalls ledet Norsk Folkemuseum vokste det fra fra et «luftslott» til å bli landets fremste kulturhistoriske museum. 

 • Portrett av Hans Aall. NF.2002-0079
  1/1
  Hans Aall malt av Jean Heiberg (1944). Norsk Folkemuseum