Hopp til hovedinnhold

Hans Jacob Aall

Hans Aall var en ruvende skikkelse i norsk kulturliv og trolig den mest betydningsfulle museumsmann i Norge i sin tid.

  • Konservator Hans Aall Gustav Borgen / Norsk Folkemuseum

Hans Jacob Aall var født i Arendal 20. september 1869. Han var sønn av sakfører, senere direktør for Skulpturmuseet, Diderik Maria Aall og Marie Elisabeth, født Herlofson. I 1880 flyttet familien til Kristiania. Hans Aall avla examen artium i 1887. Etter eksamen fulgte han folkeminnesamleren Moltke Moe på feltarbeid i Telemark. 

I 1890 avla han examen philosophicum og samme år begynte han å arbeide som volontør på Universitetsbiblioteket og året etter som biblioteksassistent på Kunstindustrimuseet i Kristiania.

I 1893 ble Aall engasjert som sekretær for en kunstindustriutstilling i Trondheim, og tilbudt stilling som konservator ved det nyopprettede Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum med tiltredelse i 1895.

  • Hans Aalls svar på tilbudet som stillingen om sekretær og konservator på nyopprettete Norsk Folkemuseum.

Under en innsamlingsreise sommeren 1894 skal Aall mens han  oppholdt seg på skysstasjonen i Dagali mellom Numedal og Hallingdal, ha lest en artikkel i Aftenposten om «nordiske Museum» i Stockholm, som samlet gjenstander «der kan tjene til Betydning af Folkets Liv i Helg og Søgn». Dette la grunnlaget for ønsket om å opprette et tilsvarende museum i Norge.

«Nøktern videnskap hadde han liten rede på, oG ennå mindre visste han hvordan opgaven skulde løses. Bare at den var stor, endeløs stor. At det skulde bli et kjempemuseum, og at han vilde skape det.»

«Foreningen for Norsk Folkemuseum» ble stiftet 19. desember 1894 og Hans Aall foreningens sekretær, men alt i 1895 ble han ansatt som museets (ulønnede) konservator. I 1904 ble stillingen omgjort til direktør. 

  • 1/1
    I 1901 giftet Hans Aall seg med Emma Lund (1876-1908). Fotografier er tatt under deres bryllupsreise til Stockholm i 1901. Atelier Florman / Norsk Folkemuseum

Allerede før Norsk Folkemuseum åpnet på Bygdøy hadde Hans Aall fått flyttet løkkehuset «Terningbekken» fra Drammensveien 82 til museumsområdet. Her ble han boende resten av livet.

  • Nekrolog på Aftenpostens forside 7. November 1947.

Hans Aalls visjon ble til virkelighet, og I løpet av de 52 årene han  ledet Norsk Folkemuseum vokste det fra fra et «luftslott» til å bli landets fremste kulturhistoriske museum.

I sin samtid var Hans Aall respektert for sin faglighet og sin evne til å oppnå resultater. Men han ble også mislikt av kollegaer som så på ham som en konkurrent som tok mye plass. 

  • 1/1
    Hans Aall malt av Jean Heiberg (1944). Norsk Folkemuseum