Unike fotografier av Hans og­ Betsy Gude

Det eldste fotografiet vi kjenner av landskapsmaleren Hans Gude befinner seg nå i Norsk Folkemuseums samling. Bildet er fra 1852 og ble gitt som gave til museet i 2014 av Gudes etterkommere.

Gaven bestod av til sammen fire unike daguerreotypier; i tillegg til bildet av Hans Gude (1825-1903) var det to av Betsy Gude (1830-1912) og ett av hennes mor Betzy Anker (1790-1875). De fire daguerreotypiene, som er den eldste vanlig anvendte fotografiske teknikken, er alle fra perioden rundt 1850, som var det året da Hans og Betsy giftet seg.

 • Portrett Hans Gude 1852
  1/4
  Norsk Folkemuseum
 • Portrett Betsy Gude 1849
  2/4
  Norsk Folkemuseum
 • Portrett Betsy Gude
  3/4
  Norsk Folkemuseum
 • Portrett Betzy Anker 1849
  4/4
  Norsk Folkemuseum

Et daguerreotypi er en kobberplate dekket med et tynt lag polert sølv som er gjort lyssensitivt. Denne fotografiske teknikken ble benyttet fra 1839 til ca. 1860. Platen eksponeres i kamera, i alt fra 1-30 minutter, avhengig av lysforholdene. Deretter ble motivet på platen fremkalt og gjort permanent gjennom fiksering. Det finnes kun ett eksemplar av et daguerreotypi, det er ikke som et negativ som kan kopieres flere ganger. Daguerreotypiet kjennetegnes ved den speilblanke overflaten.

Norsk Folkemuseum har tidligere mottatt en stor samling fotografier fra Gudes etterkommere som til sammen utgjør en fantastisk kilde til Gudes liv og til kunstnermiljøet i Norge og Tyskland fra 1850 til 1930. Disse fire daguerreotypiene gjør samlingen til en enda større skatt.

Artikkel av Anja Hysvær Langgåt: