Historisk ferieskole sommeren 2022

Søknadskjema og mer informasjon til nye og gamle søkere legges ut i løpet av januar 2022. Søknadsfristen er 1.mars.

Historisk ferieskole passer for barn som vil være med på leken! Det spiller ingen rolle om barna ikke kan noe om gamledager i Norge fra før. Historisk ferieskole er uansett en opplevelsesrik og uforglemmelig uke, og et godt minne for livet!

 • Ferieskoleklasse i drakter med mannlig lærer i Friluftsmuseet (Foto/Photo)
  1/10
  Ferieskolebarn Morten Brun / Norsk Folkemuseum (Bilde 1 av 10)
 • En jente står i en bomstereng med en blomsterbukett i hånden (Foto/Photo)
  2/10
  Trine Sirnes / Norsk Folkemuseum (Bilde 2 av 10)
 • En gutt og drengen på fereiskolen sitter og ser på noe i gresset. (Foto/Photo)
  3/10
  Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum (Bilde 3 av 10)
 • Nærbilde av karding av ull (Foto/Photo)
  4/10
  Morten Brun / Norsk Folkemuseum (Bilde 4 av 10)
 • En jente på ferieskolen lager papirdukker (Foto/Photo)
  5/10
  Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum (Bilde 5 av 10)
 • Barn foran Skolestua på Historisk ferieskole Norsk Folkemuseum. (Foto/Photo)
  6/10
  Barn foran Skolestua på Historisk ferieskole Norsk Folkemuseum. Stian Nybru / Norsk Folkemuseum (Bilde 6 av 10)
 • To ferieskolegutter foran Skolestua (Foto/Photo)
  7/10
  Morten Brun / Norsk Folkemuseum (Bilde 7 av 10)
 • Barn på Historisk ferieskole Norsk Folkemuseum lager limonade. (Foto/Photo)
  8/10
  Historisk ferieskole på Norsk Folkemuseum. Stian Nybru (Bilde 8 av 10)
 • En ferieskolegutt og drengen i forgrunnen. Andre ferieskolebarn sitter i en ring på gresset i bakgrunnen (Foto/Photo)
  9/10
  Lek og læring - kontakt og samvær Morten Brun / Norsk Folkemuseum (Bilde 9 av 10)
 • (Foto/Photo)
  10/10
  Morten Brun / (Bilde 10 av 10)

Hva er Hi​storisk ferieskole?​

Historisk ferieskole foregår på Norsk Folkemuseum i skolens sommerferie, hverdager, på dagtid fra ni til fire. Dagene er delt mellom "skoletid" og "hjemmetid". Skoletiden er slik den kunne være på en landsens skole for omtrent hundre år siden. Når skoletiden i Skolestua er slutt, er det hjemmetid. 

”Hjemme” er fire forskjellige hus i Friluftsmuseet; i Østerdalstunet, på Ampiansbråten, i Chrystie og på Enerhaugen. Her er barna tre og tre sammen, og deltar i arbeid og lek som hørte tiden og familiens sosiale status til. Alle barna får kostymer og nytt (gammeldags) navn. Alle barna må delta i måltidene og spise mat vi sjelden lager i dag. Måltidene vil inneholde melkeprodukter og gluten. Vi er mye utendørs, og mye i nærkontakt med husdyr, gress og høy. 

Barna blir tatt svært godt hånd om hele uken, og tilbringer dagene sammen med Skolefrøken, Drengen og andre voksne tilknyttet Historisk ferieskole. Når barna ikke er "hjemme",  er alle barna mye sammen i Skolestua, på besøk hos hverandre, og i felles aktiviteter og arbeid. Historisk ferieskole gir barn kjennskap til tradisjoner og historie gjennom opplevelser, lek og læring. Barna trenger ikke kunne noe om gamledager i Norge fra før. Historisk ferieskole er uansett en opplevelsesrik og uforglemmelig uke, og et godt minne for livet!

Praktisk info

 • Historisk ferieskole foregår på Norsk Folkemuseum i skolens sommerferie. Sommeren 2022 er dette ukene 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32.
 • Mandag - fredag, alle dager kl. 09.00-16.00
 • 12 barn hver uke.
 • Søkere må være ferdige med 2. trinn (ca.8 år) den sommeren de søker.
 • Passer for barn til og med 7. trinn (ca. 13 år), sommeren før ungdomsskolen.​
 • ​​Sommeren 2022 kostet en uke på Historisk ferieskole kr 3250,- per barn, fakturagebyr kr 50,-. Vi gir dessverre ingen søskenmoderasjon.

 • Historisk ferieskole gjennomføres med tiltak innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernråd mot covid-19. Eventuelt tilbud om plass blir gitt med forbehold om pålagt nedstenging fra myndighetene. 

Hvem får plass?

Førstemann til mølla gjelder ikke. Norsk Folkemuseum står fritt til å bestemme hvem som får plass på Historisk ferieskole, og vi legger til rette for best mulig gruppedynamikk. Vi prioriterer barn som ikke har deltatt tidligere, aldersspredning i gruppen, og fordeling mellom gutter og jenter. Mange søker, og det er dessverre ikke alle som får plass.

Lenke til søknadsskjema og dato for når det kommer svar på søknadene, legges ut med oppdatert informasjon medio januar. 

Kontakt

For mer informasjon om Historisk ferieskole, ta gjerne kontakt med Kundesenteret: ferieskolen@norskfolkemuseum.no eller tlf 22 12 37 00