Å GJENSKAPE ET HJEM FRA PORSANGER

Det hadde lenge vært et ønske om å få Finnmark representert på Norsk Folkemuseum. I 2015 var museet på feltarbeid i Finnmark og ble tilbudt denne bygningen fra Olderfjord og fjøset fra Indre Billefjord. I 2016 ble det gjennomført nye feltarbeid med oppmåling og tilstandsvurdering, før husene ble demontert og transportert til museet. Gjenstander ble samlet inn på feltarbeid i Finnmark i 2018.

  • Bolighuset i Olderfjord
    Bolighuset fra Olderfjord fotografert tidlig på 1960-tallet. Elvira og Else står foran døra, mens Ole sitter på trappa. Hunden heter Rosita. Ukjent. / Tilhører Arnfinn Arntsen.

Alt av brukbare materialer ble gjenbrukt da husene ble oppført på museet. Panelet fra stua og trapperommet er det originale fra 1951, mens det råteskadete panelet på kjøkken og kammers ikke kunne brukes. Det nye panelet er tidsriktig overflatebehandlet, mens den originale kjøkkeninnredningen er malt som i byggeåret. Det synlige elektriske anlegget i 1. og 2. etasje er fra 1956. Da kom elektrisiteten til Olderfjord, familien fikk elektrisk komfyr, samtidig som vedkomfyren fortsatt var nødvendig. Begge er fra dette huset og kan brukes ved arrangementer.

  • Arnfinn Arntsen på trappa foran huset, ca. 1956.
    Arnfinn Arntsen på trappa foran huset, ca. 1956. Ukjent / Privat eie

Innredningen av huset er først og fremst basert på samarbeid med Arnfinn Arntsen, som vokste opp her, og på hans familie og naboer. Familiefotografier har også vært en viktig kilde. Da museet overtok huset, sto det igjen møbler og gjenstander som hadde vært der opprinnelig, og nå ble gitt til museet. I 2. etasjen gjelder det blant annet skap, seng, bord og nattbord.

Det er også gjenstander i huset som ikke er fra familien, men fra Finnmark. Disse er representative for – og har tilknytning til – historien om evakueringen og gjenreisningen.