Huldreland

– sunkne øyer daget opp av havet
Av Erik Henning Edvardsen

  • Huldreland

Boka presenterer en studie av sagnet om Skarvene fra Udrøst av P. Chr. Asbjørnsen. Sagnet om slike huldreland som Utrøst er kjent fra mange kilder, også internasjonalt, og boka gjengir flere varianter av sagnet fra mange deler av Norge. Boka presenterer også den eldste trykte beskrivelsen av Værøy og Røst, fra Erik Hansøn Schønnebøl i Lofotens och Vestraalens Beskriffuelse, fra 159l, dessuten kapittelet om Værøy og Røst i Diderik Brinchs beskrivelse av Lofoten, trykt på latin i Amsterdam 1676. Det fortelles også om sunkne, mytologiske øyer andre steder i verden, som Atlantis og Hy Brasil.  

Boka er rikt illustrert med mange, historiske bilder fra Nord-Norge.

Asbjørnsenselskapets årsskrift nr.8 for 2015.