Hopp til hovedinnhold

Husmannsminner

Innsamlingen av husmannsminner var underlagt Norsk Folkemuseums avdeling for arbeiderminner som ble ledet av konservator Edvard Bull. Historikeren Ingrid Semmingsen var ansatt på museet, som konservator fra 1954 til 1961 med ansvar for innsamlingen av Husmannsminner.

  • 1/1
    Portrett av husmann Kasper Knutsen f. 1853 stående og hans husbonde, «Greven på Grande»..

Husmannens kår

Husmannsminner er en minnesamling omkring husmenns kår. Dette arbeidet ble ledet av Ingrid Semmingsen. Arkivet er ordnet topografisk.

Materialet ble publisert i 1960 på Tiden Norsk Forlag under tittelen «Husmannsminner». Boken ble redigert av Ingrid Semmingsen.