Hopp til hovedinnhold

Hva leger hva?

Legemiddelutstillingen som ble åpnet i 2013 avløste en 30-årig utstilling som konsentrerte seg om legemiddelproduksjon.

 • Fra utstillingen Hva leger hva?
  Fra utstillingen Hva leger hva? Haakon Harris

I 2013 ble legemidlene satt inn i en annen og større sammenheng: Hvilken betydning har legemidlene hatt for bekjempelse av de store folkesykdommene – og hvilke konsekvenser har legemiddelbruk hatt for samfunnet?

Utstillingen prøver å svare på to «hva»: «Hva» nr. 1 peker på de viktige legemidlene og de store milepælene i utviklingen av nye legemidler i moderne tid, mens «hva» nr. 2. peker på de utbredte sykdommene og medisinske tilstandene som legemidlene skulle behandle.

Ønsket om å presentere store gjennombrudd i legemiddelbehandling, f.eks. oppdagelsen av penicillin mot infeksjoner, betydningen for de store folke- og livsstilssykdommene, f.eks. hjerte-/karlidelse og legemidler
med stor samfunnsmessig betydning, f.eks. p-piller, var retningsgivende for valg av de 10 forskjellige temaene i utstillingen:

Infeksjoner, Diabetes, Allergi, Psykiske lidelser, Kreft, P-piller, Revmatisme, Hjerte/kar, Smerter, Tuberkulose

En mindre del av utstillingen presenterer enkelthistorier fra legemiddelverdenen, både fortid og nåtid, totalt 16 temaer, hvert med flere underhistorier. Det presenteres noen historier «som virker»,
dvs. der de aktuelle midlene har vist seg å ha medisinsk effekt.  Andre historier «virker ikke». Disse er til
dels kuriosa som i dag kanskje har mest underholdningsverdi. Denne delen av utstillingen har vi kalt «Dette virker – Virker dette?»

 • Fra utstillingen Hva leger hva?
  1/2
  Fra utstillingen Hva leger hva? Haakon Harris
 • Fra utstillingen Hva leger hva?
  2/2
  Fra utstillingen Hva leger hva? Haakon Harris