Hopp til hovedinnhold

Hvordan ser vi for oss en bærekraftig fremtid?

Hvordan vil folk leve livene sine om 30 år? Nå kan du dele fremtidstankene dine med forskere.

Ingen vet hva fremtiden bringer, men til alle tider har vi forestilt oss hvordan den kan se ut. Nå ønsker forskere å få vite mer om hvordan vi ser for oss fremtiden.

Hvordan tror du folk vil leve om 30 år? Hvordan vil vi reise, spise, kle oss og jobbe? Hvilken fremtid frykter du? Og hvilken fremtid er du villig til å jobbe for å oppnå?  Dette er blant spørsmålene som utforskes i forskningsprosjektet IMAGINE, som ledes av SIFO, OsloMet.

  • Prosjektleder for IMAGINE, Nina Heidenstrøm ved SIFO, Oslomet. Oslomet

 – Hvordan vi forestiller oss fremtiden, påvirker de valgene vi tar i dag. Bare tenk på hvilke grep som tas i industrien for å møte bærekraftsmålene, eller hva forbrukerne gjør i sitt hverdagsliv. Alle disse valgene og strategiene bærer i seg forestillinger om fremtiden, sier prosjektleder Nina Heidenstrøm.

  • Kart over landet Utopia. Thomas More 1516.
    Kart over landet Utopia. Thomas More 1516. "A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing at, for it leaves out the one country at which Humanity is always landing.” Oscar Wilde: The Soul of Man Under Socialism

Forskerne samler fremtidstanker i en database, og inviterer alle til å bidra. Målet er minst 100 fremtidsforestillinger i løpet av sommeren og høsten. Innsamlingsportalen er laget og drives av Norsk Folkemuseum, som også deltar i prosjektet.

Mer om minneinnsamlingen

Innsendte tekster og bilder lagres i museets samlinger og blir tilgjengelige for forskere i dag – og i fremtiden.

Kontaktperson

Audun Kjus

Audun Kjus

Førstekonservator

Norsk etnologisk gransking