HYTTA - fire vegger rundt en drøm

Når: Torsdag 4. april, 2019, kl.14.00
Hva: Utstillingsåpning HYTTA - fire vegger rundt en drøm
Hvor: Norsk Folkemuseum.


Hytta som en del av familien
Utstillingen baserer seg på et prosjekt der man har besøkt hytter fra nord til sør, og undersøkt hvordan hytta formidler både tvilen og kjærligheten i nære relasjoner. Hvordan fungerer hytta som samler av familien? Og hva skjer med hytta når familien bryter opp? Her ser man på hytta som arena og ramme for samarbeid, konflikter, kjærlighet og hat.

Hyttelandet Norge 
Utstillingen er del av forskningsprosjektet Materialiseringer av slektskap; Livssykluser på norske hytter (Materialising kinship: Cycles of life at the Norwegian Hytte), finansiert av Norges Forskningsråd, og skapt i samarbeid mellom Sosialantropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo og Norsk Folkemuseum. Prosjektet ledes av Marianne Lien, som er professor ved UiO, og professor Simone Abram ved universitetet i Durham.

Fra Norsk Folkemuseum har Haakon Harriss deltatt som fotograf i feltarbeidet.

Resultatet er formidlet i utstillingen som åpner 4. april, samt en bok gitt ut på Kagge forlag. Sammen gir dette et nytt perspektiv på hvordan hytter skaper slekt og familie. Og hvilke gleder og sorger, store og små, som følger med drømmen om å eie en hytte.

Utstillingen står til 6. oktober 2019.

Kontakter:

Presseansvarlig, Jon Ilseng, Tel: (+47) 97 15 88 06 
E-post: jon.ilseng@norskfolkemuseum.no