I bolighuset

En rekke av gjenstandene i bolighuset fra Olderfjord er originale fra huset og har tilhørt Elvira og Ole Persen. Noen andre gjenstander, som også er fra Finnmark, har egne historier.
Her er noen eksempler:

I stua i 1. etasje

Norsk Folkemuseum har fått sofa og stoler som har tilhørt Elvira og Ole Persen, men fordi det skal være mulig å sitte i sofaen og stolene under omvisninger er de i stua i huset erstattet med tilsvarende, mens originalene er oppbevart i magasin.

 • De originale salongmøblene — sofa og to stoler – fra Elvira og Ole Persens stue. Her fotografert hos en senere eier.
  1/2
  De originale salongmøblene — sofa og to stoler – fra Elvira og Ole Persens stue. Her fotografert hos en senere eier. Birte Sandvik / Norsk Folkemuseum
 • Sofa og stoler til erstatning i stua på museet.
  2/2
  Sofa og stoler til erstatning i stua på museet. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum

I kjøkkenet

Både den elektriske komfyren og vedkomfyren er originale fra Elviras Persens kjøkken og bruk på samme tid. De er begge fortsatt brukbare.

 • Vedkomfyr. Jøtul. Installert da huset var nytt i 1951.
  1/4
  Vedkomfyr. Jøtul. Installert da huset var nytt i 1951.
 • Elektrisk komfyr. «Triumf» fra Sarpsborg jernindustri. .installert da huset fikk innlagt elektrisitet i 1956 – uten at vedkomfyren av den grunn ble fjernet,
  2/4
  Elektrisk komfyr. «Triumf» fra Sarpsborg jernindustri. .installert da huset fikk innlagt elektrisitet i 1956 – uten at vedkomfyren av den grunn ble fjernet,
 • Krakk, trolig laget av Ole Persen.
  3/4
  Krakk, trolig laget av Ole Persen.
 • Håndklehytte, trolig laget av Ole Persen.
  4/4
  Håndklehytte, trolig laget av Ole Persen.

I kammerset

 • Divanen er hjemmelaget og det er trolig brukt understell fra en tysk feltseng fra 2. verdenskrig.
  1/1
  Divanen er hjemmelaget og det er trolig brukt understell fra en tysk feltseng fra 2. verdenskrig.

Eksempler på gjenstander.som er fra Finnmark, men ikke har tilhørt Elvira og Ole.

 • Bordet har tilhørt en familie som bodde i Hammerfest fram til tvangsevakueringa i 1944. De ble evakuert til Nordfjord hvor de .var til januar 1946. Bordet er et av møblene de kjøpte med seg fra Nordfjord. da de vendte tilbake til Hammerfest. Gave fra Eli Ingeborg Christiansen.
  1/2
  Bordet har tilhørt en familie som bodde i Hammerfest fram til tvangsevakueringa i 1944. De ble evakuert til Nordfjord hvor de .var til januar 1946. Bordet er et av møblene de kjøpte med seg fra Nordfjord. da de vendte tilbake til Hammerfest. Gave fra Eli Ingeborg Christiansen.
 • Denne symaskinen er fra Brennelv i Porsanger. Symaskinen var gravd ned i sandgulvet i garasje før tvangsevakueringen. Etter krigen ble den gravd fram og tatt i bruk igjen. Gave fra Arvid Petterson.
  2/2
  Denne symaskinen er fra Brennelv i Porsanger. Symaskinen var gravd ned i sandgulvet i garasje før tvangsevakueringen. Etter krigen ble den gravd fram og tatt i bruk igjen. Gave fra Arvid Petterson.

I soveværelset i 2. etasje

 • Nattbord aget av en Ole Persen av em sprengstoffkasse fra arbeidsplassen hans, Statens vegvesen.
  1/2
  Nattbord aget av en Ole Persen av em sprengstoffkasse fra arbeidsplassen hans, Statens vegvesen.
 • Arnfinns barneseng, trolig laget av Ole Persen.
  2/2
  Arnfinns barneseng, trolig laget av Ole Persen.