Hopp til hovedinnhold

Ingen ting forsvinner

Forbrukersamfunnet og overflodssamfunnet er karakteristikker ar vår samtid. Hva skjer med alt vi kjøper, bruker og forbruker, forkaster og kaster?

Denne problematikken ble tatt opp i en utstillingen vist på Norsk Folkemuseum i 2007. Utstillingen var produsert i samarbeid med FRETEX og med støtte fra Norsk kulturråd. Tema for utstillingen var bruk, forbruk og gjenbruk.

  • 1/1
    Tårn av «søppel» i utstillingen «Ingen ting forsvinner». Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Bruk
er den konkrete håndteringen av utstyr, verktøy og varer. Hvor lenge noe kan brukes har variert gjennom tidene. Før var det en dyd av nødvendighet å forlenge tingenes liv så lenge som mulig. Gikk noe i stykker, måtte det repareres, og det krevde kunnskap. Tidligere var det en selvfølge at jenter lærte å stoppe og lappe på skolen. I dagens skole lærer barn om kunsthistorie og arkitektur, men de lærer ikke å sy i en knapp. Hva skjer den dagen du mister en knapp og ikke klarer å sy den på igjen? Da er det lettere å kaste og kjøpe nytt. Det er jo så billig! Mye av det som blir produsert i dag, er dessuten vanskelig å reparere, og det er også vanskelig å få tak i reservedeler.

Forbruk
er å bruke opp varer og tjenester både bokstavelig og sosialt. Ting blir funksjonelt ubrukelige når de er gått i stykker eller er fysisk utslitt, men de kan også bli oppbrukt sosialt, estetisk eller symbolsk. Grupper med høy sosial status, høy kulturell kapital eller god økonomi har gjennom tidene ønsket å skille seg ut gjennom forbruk av luksusgjenstander. Luksus er ikke lenger nødvendigvis forbeholdt en liten gruppe, men er blitt mer og mer tilgjengelig for folk flest. Kanskje kan vi si at det har skjedd en demokratisering av luksus?

Museets årbok 2007 tok opp tema i utstillingen.