Hopp til hovedinnhold

Islandsk utstilling

  • Manglete fra Island

Dagbladet 17. september 1910

Paa Folkemuseet aapnes imorgen en liten islandsk utstilling. Den omfatter væsentlig en gave fra hr. Fr. Herlofsen paa Hebridene, som i vinter overdrog museet en større samling utskaarne sængefjæle, strikkepindesaker, matfar, skrin samt forskjellig husgeraad og redskaper. Ialt er der 23 numre, som selv om de neppe gaar over et hundre aar tilbake baade i form og ornamentik gir os indtrykket av en kultur med gamle røtter, som strøkker sig op imot gammel norsk.

For at komplementere denne litt ensidigensamling, har Kunstindustrimuseet, og Universitetets oldsakssamling velvillig utlaant nogen numre. Det første utstiller saaledes en smuk samling sølvarbeider.

  • 1/1
    Sengefjøl fra Island.