Jæren – et kystområde sørvest i Norge

Jæren er et lavtliggende og flatt kystområde sør for Boknafjorden i Rogaland fylke. Karakteristisk for landskapet er lyngheiene, torvmyrene, storsteinet jord ryddet til jordbruksarealer, kilometervis med steingjerder, strender med marehalm og flyvesand, og naturskapte voller av rullestein som møter brenningene fra havet.

  • Motiv fra Jæren
    1/1
    A. B. Wilse / Norsk Folkemuseum

Før mekaniseringen i jordbruket var spaden jærbøndenes viktigste og omtrent eneste jordbruksredskap. Å spa et mindre stykke åker kunne ta flere voksne menn en arbeidsdag. Det tungvinte spadebruket og de mange små åkerlappene som hørte til hver gård gjorde det vanskelig å utnytte jordbruksressursene, til tross for et mildt og fuktig klima og lang jordbrukssesong. 

I tillegg til åkerbruket holdt bøndene storfe og sauer. Et aktivt fiske bidro til utstrakt handel og kontakt med landene rundt Nordsjøen. Jærbanen åpnet for togtrafikk mellom Stavanger og Egersund i 1878.