Jæren – et kystområde sørvest i Norge

Jæren er et lavtliggende og flatt kystområde sør for Boknafjorden i Rogaland. Karakteristisk for landskapet er lyngheiene, torvmyrene, storsteinet jord ryddet til jordbruksarealer, kilometervis med steingjerder, strender med marehalm og flyvesand, og naturskapte voller av rullestein som møter brenningene fra havet.

  • Motiv fra Jæren (Foto/Photo)
    1/1
    A. B. Wilse / Norsk Folkemuseum

Før mekaniseringen i jordbruket var spaden jærbøndenes viktigste og omtrent eneste jordbruksredskap. Å spa et mindre stykke åker kunne ta flere voksne menn en arbeidsdag. Det tungvinte spadebruket og de mange små åkerlappene som hørte til hver gård gjorde det vanskelig å utnytte jordbruksressursene, til tross for et mildt og fuktig klima og lang jordbrukssesong. 

I tillegg til åkerbruket holdt bøndene storfe og sauer. Et aktivt fiske bidro til utstrakt handel og kontakt med landene rundt Nordsjøen. Jærbanen åpnet for togtrafikk mellom Stavanger og Egersund i 1878.