Jæren 1910

Kystkultur og migrasjon er temaene som kommer til å bli vektlagt i ny formidling i stua fra Jæren i 2020.

  • Siv Ringdal
    Prosjektleder førstekonservator Siv Ringdal Stian Nybru / Norsk Folkemuseum

Prosjektleder

Siv Ringdal

Prosjektgruppe
Trude Haaland Formidlingsseksjonen
Lars Olav Muren Formidlingsseksjonen
Henning Jensen Bygningsantikvarisk seksjon
Morten Bing Kulturhistorisk seksjon
Jan Petter Brennsund Konserveringsavdelingen
Stein Sunde Landbruksavdelingen