Káren Elle Gaup

Konservator
Prosjektleder Bååstede

  • Karen Elle Gaup

Telefon: 909 85 997
Epost: karen.elle.gaup@norskfolkemuseum.no

Utdannelse

Cand.philol.

Hovedfag i folkloristikk 2003

Hovedfagsoppgave
Silisávži – landskap, opplevelser og fortellinger i et samisk-norsk omåde i Finnmark.

Arbeidsområde

Samisk kultur, tilbakeføring, kulturarv

Prosjekt