Kinesisk porselen i Norge på 1700-tallet

Et bokprosjekt som bringer fram ny kunnskap om import av kinesisk porselen til Norge.
Av Randi Marie Johannessen
Bearbeidet av Marie Fongaard Seim og Kari Telste

  • Randi Johannessen
    Randi Johannessen, registrator ved Norsk Folkemuseum, på sitt kontor i 1982. Bjørg Disington / Norsk Folkemuseum.

Randi Marie Johannessen (1924-2008) arbeidet ved Norsk Folkemuseum gjennom hele sitt aktive yrkesliv. Hun fikk sitt første engasjement i 1948 i studietida, og ble ved museet til 1994 da hun som katalogleder gikk av for aldersgrensen. Etter sin død etterlot hun seg et upublisert manus til en magistergradsavhandling i kunsthistorie fra 1950-årene. Manuset omhandler importen av kinesisk porselen til Danmark og Norge med Asiatisk kompani. 

Tekstmaterialet er bearbeidet av Marie Fongaard Seim og Kari Telste og er utgitt på Museumsforlaget.

  • Dukkestell i kinesisk porselen som har tilhørt Margery Vibe (1775-1852). Hennes onkel Andreas Chrystie d.y. var kinafarer og tok med seg gaver hjem til familien når han hadde vært på reise.
    Dukkestell i kinesisk porselen som har tilhørt Margery Vibe (1775-1852). Hennes onkel Andreas Chrystie d.y. var kinafarer og tok med seg gaver hjem til familien når han hadde vært på reise. Haakon Harriss / Norsk Folkemuseum.

På 1700-tallet var det et umettelig behov for porselen til bruk i hverdagslivet, og store mengder te- og kaffeserviser, middagsserviser, punsjeboller og annet kinesisk porselen ble importert til landet. 

Randi Johannessen gir et bredt bilde av dansk-norsk handel med Kina på 1700-tallet, og viser hva som karakteriserer det kinesiskproduserte porselenet som er bevart i norske samlinger. Hun følger porselenet på dets vei fra produksjonsbyen Jingdezhen til handelsdistriktet i Kanton, og videre inn på det europeiske og deretter det norske markedet.

Johannessens systematisering og analyse av hva som karakteriserer porselen bevart i norske samlinger et viktig bidrag til kunnskapen om kinesiskprodusert porselen. Som helhet reiser hennes undersøkelse spørsmål som fortsatt er aktuelle i dag.

  • Varmetallerken i blåhvitt porselen fra Kina dekorert i europeisk stil, ca. 1780.  Tallerkenen har dobbelt bunn som ble fylt med varmt vann for å holde maten varm mens man spiste.
    Varmetallerken i blåhvitt porselen fra Kina dekorert i europeisk stil, ca. 1780. Tallerkenen har dobbelt bunn som ble fylt med varmt vann for å holde maten varm mens man spiste. Haakon Harriss / /Norsk Folkemuseum

I tillegg til Johannessens egen tekst, setter Seim og Telste hennes arbeid inn i en kunsthistorisk og museums­historisk kontekst og diskuterer hennes forskning i lys av nyere perspektiver på feltet. Boken blir bredt illustrert, både av Johannessens egne fotografier fra 1950-årene og nyfotograferinger av porselen i norske samlinger.

Prosjektet er finansiert av Randi Marie Johannessens fond.