Kommunikasjons- og publikumsseksjonen

Kommunikasjon, markedsføring, program, arrangementer

Tonje Bruun

kommunikasjonsansvarlig

Astrid Dalan Santa

Kommunikasjonsrådgiver

Webredaktør. Redaktør for Museumsbulletinen.

Jon Ilseng

Program- og kommunikasjonsådgiver

Pressekontakt, arrangementer, sosiale medier

Dominika Korzen

Grafisk designer

Anna Nafstad

Jubileumsassistent

Josephine Østern

Markedsrådgiver og sponsoransvarlig

Markedsføring, samarbeidsavtaler, reiseliv

Besøksenteret

Frances Robertson

Leder for Besøksenteret

Kristina Brembach Furuvang

Besøkssenteret

Gjestestuene

Anne Husbyn

Ansvarlig for Gjestestuene