Kommunikasjons- og publikumsseksjonen

Kommunikasjon og markedsføring, grafisk design, besøkssenter og utstillingsvakter.

Jon Ilseng

Program- og kommunikasjonsådgiver

Pressekontakt, arrangementer, sosiale medier

Dominika Korzen

Grafisk designer

Anna Nafstad

Arrangementmedarbeider

Astrid Santa

Kommunikasjonsrådgiver

Webredaktør. Redaktør for Museumsbulletinen.

Josephine Østern

Markedsrådgiver og sponsoransvarlig

Markedsføring, samarbeidsavtaler, reiseliv

Tonje Bruun

kommunikasjonsansvarlig

Gjestestuene

Anne Husbyn

Ansvarlig for Gjestestuene

Besøkssenteret

Frances Robertson

Leder for Besøkssenteret

Bente Bergsjordet

Medarbeider i Besøkssenteret

Kristina Brembach Furuvang

Medarbeider i Besøkssenteret

Bjarne Liland

Medarbeider i Besøkssenteret

Isabelle Maroy

Medarbeider i Besøkssenteret

Lisa Marie Aas

Medarbeider i Besøkssenteret

Utstillingsvakter