Kommunikasjons- og publikumsseksjonen

Kommunikasjon, markedsføring, program, arrangementer

Anne Husbyn

Ansvarlig for Gjestestuene

Jon Ilseng

Rådgiver

Pressekontakt, arrangementer, sosiale medier

Dominika Korzen

Grafisk designer

Karine Munch

Programansvarlig

Frances Robertson

Leder for Besøksenteret

Astrid Santa

Kommunikasjonsrådgiver

Webredaktør. Redaktør for Museumsbulletinen.

Josephine Østern

Markedsrådgiver og sponsoransvarlig

Markedsføring, samarbeidsavtaler, reiseliv