Kommunikasjons- og publikumsseksjonen

Kommunikasjon, markedsføring, program, arrangementer

Kristina Brembach Furuvang

Besøkssenteret

Anne Husbyn

Ansvarlig for Gjestestuene

Jon Ilseng

Rådgiver

Pressekontakt, arrangementer, sosiale medier

Dominika Korzen

Grafisk designer

Karine Munch

Programansvarlig

Anna Nafstad

Jubileumsassistent

Frances Robertson

Leder for Besøksenteret

Astrid Dalan Santa

Kommunikasjonsrådgiver

Webredaktør. Redaktør for Museumsbulletinen.

Josephine Østern

Markedsrådgiver og sponsoransvarlig

Markedsføring, samarbeidsavtaler, reiseliv