Kommunikasjons- og publikumsseksjonen

Kommunikasjon, markedsføring, program, arrangementer

Kommunikasjon

Tonje Bruun

kommunikasjonsansvarlig

Astrid Dalan Santa

Kommunikasjonsrådgiver

Webredaktør. Redaktør for Museumsbulletinen.

Jon Ilseng

Program- og kommunikasjonsådgiver

Pressekontakt, arrangementer, sosiale medier

Dominika Korzen

Grafisk designer

Josephine Østern

Markedsrådgiver og sponsoransvarlig

Markedsføring, samarbeidsavtaler, reiseliv

Program

Karine Munch

Programansvarlig

Jon Ilseng

Program- og kommunikasjonsådgiver

Pressekontakt, arrangementer, sosiale medier

Anna Nafstad

Jubileumsassistent

Besøksenteret

Frances Robertson

Leder for Besøksenteret

Kristina Brembach Furuvang

Besøkssenteret

Gjestestuene

Anne Husbyn

Ansvarlig for Gjestestuene