Kompetansekatalog

Hvem svarer på hva?
Folkemuseets konservatorer har kompetanse på en rekke områder.

Barndom

Boskikk og hjemideologi

Bygdekultur

Bygdø Kongsgård

Byggeskikk

Båtbygging

Dokumentasjonsmetode

Drakt

Eldre by- og embetsmannskultur

Familie og ekteskap

Fargearkeologiske undersøkelser

Feltarbeid

Fotografi og visuell kultur

Gjenreisningshus

Historiske interiører etter 1850

Hjemmets teknologi

Husets tekstiler

Håndverk

Jul- og påsketradisjoner

Kirkekunst

Kjønn

LHBT-spørsmål

Maritim kultur

Migrasjon

Minoriteter

Muntlige kilder – å arbeide med informanter

Museumshistorie

Musikkinstrumenter

Populærkultur

Portretter

Rettshistorie

Samisk Kultur

Stortingshistorie på 1800-tallet

Svensk-norsk unionshistorie

Tobakk

Wessels gate 15