Kompetansekatalog

Hvem svarer på hva?
Folkemuseets konservatorer har kompetanse på en rekke områder.

Boskikk og hjemideologi

Bygdekultur

Bygdø Kongsgård

Byggeskikk

Båtbygging

Dokumentasjonsmetode

Drakt

Eldre by- og embetsmannskultur

Familie og ekteskap

Fargearkeologiske undersøkelser

Feltarbeid

Finnmark

Fotografi og visuell kultur

Friluftsmuseet

Gjenreisningshus

Historiske interiører etter 1850

Hjemmets teknologi

Husets tekstiler

Håndverk

Jul- og påsketradisjoner

Kirkekunst

Kjønn

Migrasjon

Maritim kultur

Muntlige kilder – å arbeide med informanter

Museumshistorie

Oscar IIs Samling

Populærkultur

Portretter

Rettshistorie

Samisk Kultur

Samlingsforvaltning

Stortingshistorie på 1800-tallet

Svensk-norsk unionshistorie

Tid

Tobakk

Wessels gate 15