Seminar: Primus konserveringsfunksjoner

Velkommen til seminar om konserveringsfunksjonene i Primus Web!
Tid: fredag 15. november 2019, kl 09.30 - 16.00
Sted: Collettgården på Norsk Folkemuseum
Pris: 0,-

  • Symaskin fra Hammerfest
    Jon-Erik Faksvaag / Norsk Folkemuseum


Konserverings- og dokumentasjonsavdelingen i stiftelsen Norsk Folkemuseum inviterer til seminar/workshop om bruken av konserveringsfunksjonene i Primus Web. Vi vil både ta for oss hvilke muligheter det finnes i Primus slik det er i dag og se på hvilke ønsker vi har for framtiden.

Detaljert program kommer. 
Ta kontakt:   Alexander Lindbäck


Påmelding