Kristiania for 100 år siden

Fotograf Narve Skarpmoens portretter av byen og menneskene
Av Morten Bing, Torgeir Kjos og Marie Fongaard Seim

  • Kristiania for 100 år siden
    1/1

Fotograf Narve Skarpmoens (1868-1930) bilder viser en by i forandring – en sliten by som var klar for riving og en moderne by som vokste fram. Han dokumenterte menneskene i byen: arbeidsfolk på havna og i gatene, avisgutter og torgkoner, konger og dronninger på besøk, polfarere som blir hyllet og filmstjerner som blir dyrket. Han fotograferte på fotballbanen, i skisporet og under hvite seil på fjorden. I boka «Kristiania for 100 år siden. Fotograf Skarpmoens levende portrett av byen og menneskene.» viser ca. 300 fotografier etter Narve Skarpmoen og setter dem i en by- og kulturhistorisk kontekst.