Kultur i retur

Utstillingen «Kultur i retur» ble åpnet i den nyoppførte «Vognremissen» 22. juni 1988.

Stor glede og forventning på Norsk Folkemuseum Idag. Flere hundre gjenstander fra Den Norske Samlingen ved Nordiska Museet i Stockholm skal endelig vises for publikum. Noen av disse gjenstandene har aldri vært vist offentlig før. Andre har stått bortgjemt i 100 år. Og det er ikke bare utstillingen som er er årsak til gleden. For første gang tas nybygget vognremissen i bruk.

Aftenposten 22. juni 1988
  • Denne sleden fra Biri malt av Peder Aadnes på slutten av 1700-tallet inngikk i utstillingen.
    Denne sleden fra Biri malt av Peder Aadnes på slutten av 1700-tallet inngikk i utstillingen.

Utstillingen presenterte et utvalg av de 7500 gjenstandene fra «Den norske samlingen» som var kommet tilbake fra Nordiska museet i Stockholm. Samlingen omfattet gjenstander samlet inn i Norge på slutten av 1800-tallet til Nordiska museet på initiativ av dets grunnlegger Artur Hazelius. 

Gjenstandene som ble returnert omfattet rosemaling og treskurd, mangletrær, kister, skap, sleder og seletøy, lysestaker og fat – alt fra snus dåser til senger. Samlingen ble overført som et langtids depositum.

  • De eldste gjenstandene som ble utstilt var fra 1500-tallet.
  • Blant over 500 mangletrær som var del av samlingen var  et vakkert knippe valgt ut.  
  • En stor del av samlingen - 3000 gjenstander! – var  besto skjenkekar og drikkekar for øl. 
  • Et festbord fra Trøndelag var gjenskapt i utstillingen.
  • Syv av ialt 49 sleder samt seletøy var vist,