«Angår dette meg? Om krig og uro før og nå»

Norsk Folkemuseums høstsatsning innenfor Kulturtanken

Norsk Folkemuseum i samarbeid med Menneskerettighetsakademiet, Folk og Forsvar, Redd Barna og SAIH inviterer 5.-10. trinn til undervisningsopplegget «Angår dette meg? Om krig og uro før og nå».

Målgruppe: 5.-10. trinn
Sted: Friluftsmuseet Norsk Folkemuseum
Når: Onsdag 21. september og torsdag 22. september 2016. Klassen deltar én av dagene.
Tid: Kl. 10-13 begge dager
Gratis

 • Slaget om København høsten 1807
  1/1
  Maleri i Norsk Folkemuseums eie.

Undervisningsopplegget «Angår dette meg? Om krig og uro før og nå» er laget med utgangspunkt i problemstillinger knyttet til krig og uro, men fokuserer i all hovedsak rundt omdreiningspunktene håp og framtidstro, og frihet og ansvar. I sentrumsettes mennesker, historiske og nålevende, og verdier som inkludering, respekt, toleranse og mangfold.

«Angår dette meg? Om krig og uro før og nå» er laget spesielt for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Innhold, form og metode i undervisningsopplegget tar hensyn til elevenes alder og intellektuelle nivå. Vi lover at det er rom for smil i alvoret, og for pust i bakken underveis! Norsk Folkemuseum skal være en trygg ramme rundt undervisningsopplegget. Elevene vil møte skolerte og profesjonelle formidlere og fortellere, og andre dyktige scenekunstnere. Under hele besøket vil elevene bli godt ivaretatt av museets kunnskapsrike og tilstedeværende omvisere.

Norsk Folkemuseum, Menneskerettighetsakademiet, Folk og Forsvar, Redd Barna og SAIH vil med undervisningsopplegget «Angår dette meg? Om krig og uro før og nå» presentere et vanskelig og følsomt tema fra ulike og nye vinkler, og åpne opp for formidlingsformer som stiller spørsmål uten å gi svar. Vi vil vise hvordan refleksjon og diskuterende formidling kan vekke elevenes engasjement,og oppmuntre dem til å reflektere over samfunnets aktuelle utfordringer.

«Angår dette meg? Om krig og uro før og nå» er et dagsaktuelt undervisningsopplegg, med

 • fokus på kulturarv, og fortellinger om krig og uro, om håp og framtidstro, frihet og ansvar.
 • læreplanenes kompetansemål som retningsgivende for innhold og metode.
 • mål om at elevene skal gå oppløftet hjem etter endt museumsbesøk!

Avisen Verdens beste nyheterdeles ut til alle elevene.
Vi ønsker velkommen til en aktiv, lærerik og givende dag! 

For mer informasjon og påmelding:
Telefon 40 02 35 67, eller
undervisning@norskfolkemuseum.no


I samarbeid med:

 • Redd Barna
 • Menneskerettighetsakademiet
 • SAIH
 • SPIRE
 • Folk og Forsvar
 • Changemaker
 • Verden beste nyheter