Kvern fra Seim

Voss, ca. 1800

Denne kverna ligner den fra Harstad i Valle i Setesdal både i utstyr og utseende, selv om over 200 år skiller dem.

Overført til museet 1914, gjenoppført 1915